Välkommen!

Här vill jag erbjuda behandlingar som
ger ro på djupet. Efter att ha kommit ut på andra sidan om det svåra liv jag växte upp i och sen repeterade för mig själv, vill jag stödja andra att skala bort det som inte är ens eget och finna den näring som man saknar.

Emma Dinmali Holmlund

Familjekonstellationer

Det här är ett arbete där vi tittar på individen som del i ett större system, familjen, och hur vi påverkas av den plats vi har i familjen. Bert Hellinger som är från Tyskland har grundat den här formen att arbeta. Han säger att det inte är en terapi utan ett själsarbete. Du kan titta på hans hemsida på www.hellinger.com

Den information vi använder under arbetet är det som faktiskt hänt i familjen och vilka biologiska band som finns. Händelser som påverkar systemet är självmord, sjukdomar, bortlämnade barn, missfall, mord, olyckor, incest, deltagande i krig, ohedrande av en familjemedlem m m. Ofta försöker vi skydda varandra från sanningen när den är smärtsam och t ex undviker vi att tala om någon som dött en för tidig död. När man inte låtsas om en person som tillhör systemet är det alltid någon som omedvetet försöker kompensera för detta i en senare generation t ex genom att ta självmord.

Man kan känna en stark dragning att gå en viss riktning i sitt liv och när man tittar på systemet kan det vara en lättnad att se att denna dragning inte är personlig utan kommer av systemet.

Det händer också att vi hamnar på fel plats i familjen t ex som förälder åt våra föräldrar eller som fru åt vår pappa. Som barn kan vi också ta på oss en känsla som inte är vår t ex om mamma bär skuld så vill vi hjälpa henne genom att bära den tillsammans med henne. Senare i livet kanske vi går i otaliga terapier för att bli av med vår skuld eller ilska eller vad vi bär på. Om det inte är vår egen känsla går det inte att leva ut den och sen vara fri. I en familjekonstellation kan du lämna känslan tillbaka till rätt person. Om du bär någon annans känsla blir du svag medan om du bär din egen känsla kan du vara stark genom att du tar ansvar för den.

Vi jobbar med konstellationerna i grupp och ställer upp representanter för medlemmarna i den familj som vi arbetar med. Genom att ställa upp familjesystemet kan man avläsa en hel del om dynamiken i familjen. Sedan tar man in de personer som inte blivit hedrade eller som blivit bortglömda och man ställer varje person på sin egen plats. När sanningen uppdagas i systemet kan alla i familjen få känna det de behöver känna, kärlek kan börja flöda igen och systemet kan slappna av. Man startar en helande rörelse som sedan fortsätter och integreras efter sessionen.

Eftersom man använder sig av representanter för familjemedlemmarna behöver ingen av ens riktiga familjemedlemmar fysiskt vara med under konstellationen men det går bra att boka en konstellation för flera familjemedlemmar eller som par. Familjemedlemmarna/paret gör då uppställningen av konstellationen i början tillsammans och tittar sedan på under konstellationens gång. Ibland går man in i konstellationen mot slutet och låter den som varit representant för en själv sitta ner.

Man kan arbeta antingen med den familj man föddes in i eller med sin par relation eller sin egen familj om man har barn. Det går också bra att titta på sin relation till ex en sjukdom eller pengar.

Det här är ett kraftfullt arbete att närvara vid. Det kan vara lika starkt att se på som att representera eller att ta emot en konstellation.

Här är en länk till ett avsnitt av Zoës poddcast där vi pratar om familjekonstellationer. Zoë är känd som medium, healer mm. Här är hennes hemsida.

En konstellation med representanter kan ta upp till 90 min men det är bra att avsätta 30 min extra eftersom det behövs en stund att integrera efteråt.

En del väljer att göra en konstellation med symboler istället för representanter  och då gör man det som en privat session.  Klienten är då mer aktiv under konstellationen genom att stå på eller känna på symbolerna som kan vara kuddar, papper eller dockor. En sån här konstellation varar ca en timme men räkna med 30 min extra. Det kan vara skönt att ha en stund för sig själv att integrera efter sessionen också.

Förberedelse: Om du vill boka en familjekonstellation är det bra att tänka ut i förväg vad du vill titta på. Vad är det i dig eller ditt liv som du önskar annorlunda. Se om du kan beskriva det med enbart ett par ord eller en mening.

Några ord från klienter:

I contacted Emma because I felt stucked in my relationship with my partner. Emma helped me by using family constallations tools and by her strong intuition and warmly attendance to see where my problems in my relationsship came from. Emma helped me release old patterns and feelings, that I have been caring for a long time, that belonged to my parents and their parents. I warmly recommend Emma for everyone who wants to see and release old patterns in their relationsships.

Linda

I had a skype session with Emma. Wow it was powerful even thought it was online and gave me so great insights. While being in Emmas hands I felt very safe, she is warm, present and calm. I can only give her my best recommendations.

Dorte, Denmark.

Tack för att jag fått medverka i två av dina familjekonstellationer! Det var en fin upplevelse att få vara med när du med stor lyhördhet och mycket kärlek varsamt och insiktsfullt lotsade deltagarna genom de ibland dramatiska skeendena i konstellationerna.

Jag har tidigare haft den, i mitt tycke, stora förmånen att göra en egen konstellation under ledning av Dr Albrecht Mahr, ett av de mest välrenommerade namnen inom familjekonstellationer och har också medverkat i många andra deltagares konstellationer under hans guidning. En tanke hos mig har varit att han är så otroligt kompetent och erfaren att det i princip bara är han som gäller för mig i de här sammanhangen. Nu vet jag mer! Jag är djupt imponerad av ditt sätt att leda konstellationerna och se på vilket fantastiskt sätt de viktiga komponenterna i denna komplicerade väv utkristalliseras och i många fall ”löses upp” och leder till stor befrielse. Imponerad är även min sambo Anders, som har samma erfarenheter, först
med Albrecht Mahr och nu med dig.

Vi kan av hela vårt hjärta rekommendera familjekonstellation som medel att göra det osedda synligt och du, Dinmali, är en kärleksfull och skicklig guide, som skapar en varm och trygg miljö för alla deltagare!

Annie Andersson