Inre barn session

Det finns en del inom oss som inte har fått sina behov hörda och som lever kvar i oss som ett inre sårat barn. Som vuxen kommer det inre sårade barnet ofta fram i våra nära relationer. Det kan yttra sig som klagomål eller konfliktskapande på olika sätt. Som vuxna kan vi ta ansvar för våra inre barn, ta hand om hen och se till att såren stannar med oss. Om vi som vuxna är villiga att ge vårt inre vad det behöver kommer det att avspegla sig i våra yttre relationer. Draman försvinner och vi mår bättre. Om våra inre barn inte är lyckliga är vi som vuxna inte heller lyckliga. Alla delar av oss behöver få sina behov tillgodosedda.

På en inre barn session får du lära dig en eller ett par tekniker för att ta hand om ditt inre barn.  Du lär dig att särskilja ditt inre barns röst från ditt vuxna jag.

Med övning kommer du att få allt lättare att ta hand om ditt inre och ta ansvar för det. På så sätt slutar du lägga ut ditt sårade barns behov i dina yttre relationer och det blir enklare att vara lycklig med en partner.

Om du har hög motivation kan en session räcka men om du behöver stöd att få in en ny rutin i ditt liv är det bra att komma en gång i veckan, eller hur ofta som känns rätt för dig, under en tid tills du lärt in det här nya förhållningssättet.